• Plastikkirurgi
  • Humanmed udstyr til rekonstruktion med fedt og til generel fedtsugning.

Humanmed udstyr til rekonstruktion med fedt og til generel fedtsugning.

Body Jet

WAL (water assisted liposuction) – vandassisteret fedtsugning

BODY-JET-udstyret er forsynet med en effektiv stråleenhed, som gør indfiltreringen hurtigere, mindsker mængden af opløsning og muliggør indgreb med lokalbedøvelse selv ved større fedtsugninger.

Den præcise dissektion med vædske forkorter tiden på indgrebet, mindsker blodtabet, giver patienten færre smerter og er mere nænsom over for vævet.

Sidst men ikke mindst giver denne metode den absolut bedste fedtkvalitet, hvis man ønsker at anvende fedtet igen.

WAL-metoden stammer oprindelig fra Tyskland. Den kan både anvendes til fedtsugning og fedttransplantering. Human med Body-Jet er det eneste udstyr på markedet, som er baseret på WAL-metoden.

Fordelene for patienterne ved den vandassisterede fedtsugning er:

  • Infiltrationskanylen og vædsken som anvendes under fedtsugningen, sikrer patienten en mere behagelig behandling end normalt uden bedøvelse, og løsner fedtet nemmere
  • hjemsendelse sker normalt allerede samme dag
  • færre hævelser og blå mærker end ved den traditionelle fedtsugning, og det sugede område er ensartet
  • resultatet af sugningen ses straks efter indgrebet
  • ifølge undersøgelser er patienter, der har fået foretaget fedtsugning med vandsprøjte, klart mere smertefri end patienter, som er behandlet med den traditionelle teknik. Ca. 90 % af dem er næsten smertefri allerede 4 dage efter indgrebet.

Der kan også anvendes fedttransplantering, hvorved patientens eget fedt udnyttes til ændring af kroppens form. Ved at anvende en tynd indstillelig trykstråle kan fedtcellerne indsamles selektivt. WAL-metoden beskytter fedtceller, blodårer og nerver mod beskadigelse. En særlig fordel er her i fedttransplantationen, når der skaffes større mængder med ubeskadigede, levedygtige celler til transplantationen.

Takket være sin nænsomhed fæstner 60 % af det transplanterede fedt sig på patienten.

Læs mere her på leverandørens netside human med