AMS AdVance XP

Inkontinensslynge til mænd

AdVance™ Male Sling System, som AMS bragte på markedet i 2006, er en miniinvasivt kirurgisk slyngeimplantat til indsættelse under urinrøret til pleje af mild inkontinens. Dens banebrydende funktionsmekanisme kan restituere mandens lukkemuskels funktionsevne til det normale eller forbedre den anseeligt.

Denne nytænkende, sikre og effektive behandlingsløsning er beregnet til mænd, som lider af svag eller middelsvær inkontinens som følge af en fjernelse af prostata eller en høvleoperation. Den nye AdVance XP er en ideel løsning til mænd, som ønsker et miniinvasivt kirurgisk indgreb, og for hvem det kunstige urinrørs lukkemuskel ikke er påvirket.

AdVance XP kan indopereres på under 30 minutter ved et ambulant kirurgisk indgreb. Indgrebet kan enten gøres med rygmarvsbedøvelse eller universel bedøvelse. Slyngen lægges på plads med en transobturatorisk metode, hvorved lukkemusklens bedst mulige vekselvirkning med urinrøret sikres, og den indpasses omkring urinrøret.

I AdVance XP-slyngen kombineres AMS’s velfungerende polypropylennet, som fremmer helbredelsen, og de enestående egenskaber, der er beregnet til at restituere stillingen i mandens urinrør. Advance XP er en ikke-kompresserende metode til at restituere anatomien. Dette er den teknisk væsentlige forskel sammenlignet med andre tilsvarende metoder på markedet.

Egenskaber og fordele

AdVance XP-systemet består af to nålefremførere til engangsbrug og en netbåndsslynge med fastgjorte konnektorer, som begge er tilpasset mandens anatomi.

AdVance XP-nålefremførerne er udformet til implantering af AdVance XP-slyngen med en udefra indadrettet transobturatorisk metode:

  • • Størrelsen på nålegevindet er afmålt efter mandens anatomi
  • • Nålehovedet er fladt, så det kan anbringes nøjagtigt på det rigtige sted og samtidigt advare om kritiske strukturer
  • • Grebet er formet, så den anvendte kraft maksimeres, og det bliver så brugervenligt som overhovedet muligt - det er ikke længere nødvendigt at dreje, skifte greb og så igen dreje

I AdVance XP-båndet kombineres AMS’s velfungerende polypropylennet, som fremmer helbredelsen, de små polypropylenvinger, som giver god primær trækstyrke, og de enestående egenskaber, der skal genoprette stillingen i mandens urinrør:

Båndets vævning forhindrer dets strækning og bibeholder dets form, hvilket øger holdbarheden og holder nettet intakt ved spænding af båndet. Takket være den særlige udbredelse midt på båndet, kan båndet styrke urinrøret og sætte det tilbage på plads uden at ændre forstyrrende på det erektile vævs form. Nettets kanter er afstivet, hvilket forbedrer holdbarheden og vævets fastgørelse, og derfor forbliver nettet på plads i vævet, og urinrøret forbliver i den rigtige stilling

Læs mere: www.amsadvance.com